Jak ukryć swój adres IP - Zachowanie anonimowości. StableProxy

Opublikowany

лип. 25-е, 2024

Temat

podręcznik

Czas czytania

10 min

Blog
Author

Autor

StableProxy

Zachowanie anonimowości swojego adresu IP

Internet daje szerokie możliwości dostępu do informacji i mediów, ale często ten dostęp jest kosztem naszej prywatności. Wynika to z tego, że internet został pierwotnie zaprojektowany jako otwarty system, zapewniający doskonałą dostępność.

Podczas podłączania do sieci przydzielany nam jest unikalny adres IP, który widzi dostawca usług internetowych (lub operator komórkowy, jeśli korzystasz z Internetu mobilnego), a także właściciele stron internetowych i usług online, które odwiedzasz. Co więcej, te zasoby często zbierają dane analityczne na twój temat i mogą je udostępniać wyszukiwarkom i usługom analityki internetowej. Ta informacja może być wykorzystywana dla celów personalizacji reklam i przekazywana firmom reklamowym i ich partnerom, takim jak centra analityczne i agencje.

Tak więc wiele stron trzecich może dysponować twoimi danymi osobowymi, w tym adresem IP, a ty może nawet tego nie zauważasz. Mogą one dysponować znaczną ilością informacji na twój temat, której być może nie posiadasz lub wolałbyś jej nie ujawniać.

Jak zachować anonimowość w Internecie?

W tym materiale szczegółowo przeanalizujemy różne metody ukrywania adresu IP: ich cechy, zalety i wady, a także potencjalne obszary zastosowania. Omówimy również metody ochrony twojego adresu IP, szczególnie podczas korzystania z publicznych sieci.

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia.

Czym jest adres IP?

Adres IP to unikalny identyfikator numeryczny przydzielany urządzeniu podłączonemu do internetu. Istnieją globalne unikalne adresy IP, używane do komunikacji między różnymi sieciami, i prywatne adresy IP, które są używane w ramach sieci lokalnych, do interakcji z urządzeniami sieciowymi i tworzenie wewnętrznych sieci.

Początkowo adresy IP są rozprowadzane przez Międzynarodową Organizację ICANN (IANA) do regionalnych rejestratorów, którzy następnie przekazują je lokalnym operatorom komunikacyjnym, skąd adresy są wydawane końcowym klientom.

Globalne adresy IP, które są używane do podłączenia do internetu, mogą być stałe (stałe) lub dynamiczne (zmienne). Stały adres IP jest przypisany do określonego użytkownika na stałe, podczas gdy dynamiczny można zmieniać w określonym okresie czasu.

Lokalni operatorzy sieci coraz częściej preferują przydzielanie swoim klientom dynamicznych adresów IP ze względu na wyczerpywanie się zasobów IPv4.

Dlaczego ukrywają swoje adresy IP?

 • Ochrona prywatności jest głównym powodem ukrywania adresu IP, a aby osiągnąć ten cel, trzeba mieć globalne podejście:
 • Należy zapewnić maksymalną anonimowość i utrudnić śledzenie śladów pobytu w Internecie. Niech twój lokalny dostawca zna informacje o najbliższym adresie IP, do którego się odwołujesz. Jednakże, jeżeli wyczyszczysz logi swojego serwera i skorzystasz z serwera proxy w trakcie twojego połączenia internetowego, staje się praktycznie niemożliwe odtworzenie twojej drogi i powiązanie twoich danych cyfrowych z twoją prawdziwą tożsamością.
 • Zaleca się również szyfrowanie całego ruchu internetowego, aby nawet przy szczególnej uwadze i chęci, twój lokalny identyfikator nie mógł wiedzieć, jakie dane wysyłasz przez jego kanały.
 • Nie należy zapominać o znaczeniu programów i aplikacji, z których korzystasz. Na przykład, przeglądarki mogą zbierać dane do identyfikacji użytkowników. Próba zalogowania się do profilu stanowi również potencjalne zagrożenie dla twojej anonimowości, ponieważ te dane mogą być przechowywane w chmurze.

Oprócz zapewnienia prywatności, ukrywanie lub zamiana adresu IP może być wymagane do innych celów:

 • Omijanie blokad geograficznych, aby uzyskać dostęp do określonych stron internetowych, usług online, gier i innych treści, które są ograniczone do określonego regionu.
 • Rozwiązywanie problemów biznesowych, takich jak zbieranie danych ze stron internetowych konkurencji, kontrolowanie cen i asortymentu, analiza wiadomości, wykonywanie zadań SMM i SEO, a także automatyczne newslettery.
 • Emulacja wirtualnej lokalizacji do różnych celów.
 • Omijanie blokad stron internetowych opartych na liczbie żądań lub innych parametrach.
 • Ochrona przed systemami śledzenia i trackerami reklamowymi w celu zredukowania liczby wyświetlanych reklam.
 • Uzyskiwanie korzystniejszych cen na produkty i usługi, w tym na produkty cyfrowe, poprzez porównywanie cen w różnych regionach i korzystanie z najbardziej korzystnych ofert.

Jak ustalić swój aktualny adres IP?

Wiele różnych stron internetowych ma swoje własne bazy danych, ale ufamy ipinfo.io, ponieważ mają najświeższe informacje, które pobierają bezpośrednio z RIPE i innych baz danych, które dostarczają IP.

Sposoby ukrywania adresu IP

 1. Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych (VPN): usługi VPN ukrywają Twój rzeczywisty adres IP, przekazując ruch w Internecie za pomocą zdalnych serwerów. Pozwala to na ukrycie twoich personalnych informacji i dostęp do zablokowanych zasobów.
 2. Serwery proxy: Serwery proxy działają podobnie do VPN, przekazując Twoje dane na inny serwer. Jednak nie zawsze gwarantują taki sam poziom szyfrowania i bezpieczeństwa.
 3. Korzystanie z przeglądarek w trybie incognito lub prywatnym: To pomoże ci ukryć ślady swojej aktywności w internecie, ale nie zmieni twego adresu IP.
 4. Sieci mobilne i publiczne Wi-Fi: Podłączenie do Internetu za pomocą sieci mobilnej lub publicznego Wi-Fi może zmienić Twój adres IP, ale nie zapewni anonimowości.
 5. Korzystanie z anonimowych wyszukiwarek: Wyszukiwarki, takie jak DuckDuckGo, nie śledzą twoich działań i mogą pomóc ci pozostać anonimowym.
 6. Podłączenie przez mobilny internet lub mobilny hotspot: Korzystanie z mobilnego internetu za pomocą smartfona lub utworzenie własnego punktu dostępu (mobilnego hotspotu) może zmienić Twój adres IP.
 7. Korzystanie ze specjalistycznych przeglądarek do anonimowości: Niektóre przeglądarki, Brave, oferują dodatkowe funkcje dla anonimowości.
 8. Serwery proxy z poziomem anonimowości: Niektóre serwery proxy oferują wyższy poziom anonimowości, niż zwykłe serwery proxy i mogą być używane do ukrywania twojego adresu IP.

Serwer proxy

Serwery proxy to węzły sieciowe, które działają jako pośrednicy, przekazując żądania z twojego urządzenia w swoim imieniu. Wspierają pracę z wszystkimi rodzajami protokołów internetowych, w tym HTTP(S) i SOCKS.

Serwery pośredniczące mogą być podzielone na trzy typy ze względu na poziom anonimowości:

 1. Przejrzyste (Transparent): Ten typ serwerów przekazuje informacje o twoim adresie IP do serwera docelowego. Pozwala to na omijanie blokowania stron, ale nie zapewnia anonimowości.
 2. Anonimowe (Anonymous): Anonimowe serwery pośredniczące ukrywają Twój adres IP, przekazując swój własny adres. Mogą przekazać końcowemu serwerowi informacje o korzystaniu z proxy, ale nie ujawniają twego rzeczywistego IP.
 3. Wysoce anonimowe (Highly Anonymous lub Elite): Takie serwery zapewniają maksymalny poziom anonimowości. Ukrywają Twój adres IP i nie zdradzają informacji o tym, że korzystasz z proxy.

Typ używanego serwera proxy określa się zgodnie z twoimi celami i wymaganiami dotyczącymi poziomu anonimowości. Dla zadań, które wymagają pokonania ograniczeń geograficznych lub zapewnienia anonimowości podczas odwiedzania stron, zazwyczaj preferowane są serwery o wysokim poziomie anonimowości.

Serwer proxy działający jako końcowy host może być używany na różnych platformach, na przykład:

 • Serwery proxy serwerowe: Te serwery działają na potężnych urządzeniach znajdujących się w centrach danych. Mają dużą przepustowość i niezawodność połączenia. Jednak łatwo je wykryć i szybko zablokować. Kiedy wynajmujesz takie proxy, możesz wybierać adresy indywidualnie lub w pakietach.
 • Serwery proxy rezydencyjne: Te serwery znajdują się na urządzeniach domowych - komputerach, routerach, laptopach, i są używane przez sieci lokalnych dostawców internetu. Posiadają wystarczającą przepustowość, ale czas pracy ich numerów może się różnić.
 • Mobilne serwery proxy: Ten rodzaj serwerów proxy jest organizowany na urządzeniach podłączonych do sieci przez operatora komórkowego.

Wybór określonego typu serwera proxy zależy od zadań i wymagań użytkownika.

Serwery proxy, jako dodatkowe węzły trasy ruchu w Internecie, mogą wykonywać dodatkowe funkcje oprócz omijania blokad, w tym:

 • Filtracja i czyszczenie ruchu: Usuwanie niechcianych informacji z przesyłanych danych i ograniczanie dostępu do określonych domen.
 • Balansowanie obciążenia: Rozdzielanie ruchu między różne serwery w celu zwiększenia wydajności.
 • Kompresja ruchu: Kompresja przesyłanych danych w celu oszczędzenia przepustowości i przyspieszenia transmisji danych.

Korzystanie z serwera proxy do ukrywania adresu IP

Możesz korzystać z serwera proxy na poziomie systemu operacyjnego, używając określonego oprogramowania. Mamy dostępną instrukcję, która Ci w tym pomoże.

Korzyści z korzystania z serwera proxy do ukrywania adresu IP

 • Anonimowość i ochrona danych: Jakościowy serwer proxy może zapewniać wysoki poziom anonimowości i ochrony danych.
 • Obejście blokad: Serwery proxy pozwalają obejść regionalne i lokalne blokady internetowe
 • Wysoka prędkość: Serwery proxy mogą zapewnić maksymalną prędkość przesyłania danych
 • Równoczesne przetwarzanie zadań: Serwery proxy pozwalają przetwarzać wiele zadań jednocześnie
 • Dostępna cena: Korzystanie z serwera proxy jest zazwyczaj tańsze niż korzystanie z usług VPN lub wynajmu dedykowanego serwera.

Ograniczenia serwerów proxy (ogólne aspekty)

 • Serwery proxy nie zapewniają szyfrowania danych, jedynie przekierowują zapytania i nieznacznie je modyfikują, aby ukryć informacje o użytkowniku. Oznacza to, że informacje, które wysyłasz i odbierasz, mogą być dostępne, przynajmniej dla twojego dostawcy internetu.
 • Łączność z serwerem proxy może być ograniczona, szczególnie przy korzystaniu z proxy mobilnych lub rezydencjalnych. Duże puli adresów IP są oferowane "jak są", i nie ma gwarancji ich długotrwałego użytkowania.
 • Istnieje również problem z dużą ilością niewłaściwych adresów. Wynajmując duże puli adresów IP, będziesz musiał poświęcić czas na wybieranie tych, które są odpowiednie dla Twoich celów, aby uniknąć blokad. Wybór niezawodnych dostawców i odpowiednich typów proxy jest kluczowym czynnikiem dla pomyślnego użytkowania.
 • Mogą być stosowane ograniczenia prędkości, szczególnie dla proxy mobilnych, z powodu ograniczonej i zmiennych ruchu w sieciach mobilnych.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

VPN (Wirtualna Sieć Prywatna) to sieci, które działają na wierzchu publicznych sieci, zapewniając bezpieczną wymianę informacji. W VPN informacje są przesyłane w zaszyfrowanej formie, co oznacza, że nawet twój dostawca internetu nie może dowiedzieć się, jakie dane wysyłasz i dokąd. VPN tworzą wirtualne tunele, do których dostęp można uzyskać tylko za pomocą specjalnego klucza.

Do korzystania z VPN potrzebne jest specjalne oprogramowanie, które zapewnia szyfrowanie danych. Jednak w niektórych nowoczesnych systemach operacyjnych jest już wbudowane wsparcie dla kryptografii, co pozwala na pracę z niektórymi usługami VPN bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego.

Korzystanie z VPN do zmiany adresu IP odbywa się podobnie jak za pomocą serwera proxy. Po połączeniu z VPN łączysz się z najbliższym serwerem VPN, a wewnątrz tej sieci wszystkie twoje żądania są anonimizowane. Świat zewnętrzny nie może wiedzieć, jakie żądania zostały wysłane z twojego adresu IP, poza właścicielem sieci VPN. Wielu znanych dostawców VPN nie przechowuje logów i często korzysta z serwerów, na których nie ma dysków twardych, dla zabezpieczenia maksymalnej prywatności użytkowników.

Jak zapewnić anonimowość swojego adresu IP za pomocą VPN

 • Zapłać za usługi dostępu u wybranego dostawcy VPN. Nie zaleca się korzystanie z darmowych usług VPN, ponieważ mogą one zbierać i przekazywać twoje dane osobom trzecim. Jeśli masz umiejętności techniczne, możesz rozważyć wynajem serwera wirtualnego lub dedykowanego i skonfigurować własny tunel VPN.
 • Następnie zainstaluj oprogramowanie klienckie na swoim komputerze lub innym urządzeniu, zaloguj się na swoje konto, wybierz preferowaną lokalizację i połącz się z siecią VPN. Po tym, aby upewnić się, że twój adres IP się zmienił, możesz go sprawdzić za pomocą specjalizowanych serwisów internetowych.

Zalety stosowania VPN do ukrywania IP:

 1. Prywatność i ochrona danych: VPN gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zapobiega ich śledzeniu przez dostawcę internetu.
 2. Pokonywanie ograniczeń geograficznych: VPN umożliwia dostęp do zawartości i zasobów niedostępnych w Twoim regionie.
 3. Bezpieczne połączenie z sieciami publicznymi: VPN szyfruje ruch, zapewniając bezpieczeństwo połączenia z otwartymi punktami Wi-Fi.
 4. Ochrona przed śledzeniem i monitorowaniem: VPN ukrywa Twój adres IP, utrudniając śledzenie Twojej aktywności sieciowej.
 5. Efektywność: W niektórych przypadkach VPN może poprawić prędkość połączenia internetowego, szczególnie przy użyciu serwerów o dużej przepustowości.
 6. Rozszerzone możliwości dla biznesu i zadań sieciowych: VPN pozwala na tworzenie wirtualnych sieci prywatnych dla bezpiecznej transmisji danych między biurami lub urządzeniami zdalnymi.
 7. Przystępne ceny: W porównaniu z wynajmem dedykowanych serwerów czy innymi rozwiązaniami zapewniającymi prywatność i bezpieczeństwo w sieci, usługi VPN są zwykle bardziej przystępne pod względem finansowym.

Wady stosowania VPN (ogólnie):

 1. Obniżenie prędkości: Szyfrowanie i kierowanie ruchu przez zdalne serwery VPN może prowadzić do obniżenia prędkości połączenia internetowego.
 2. Zależność od dostawcy: Całkowicie ufasz swojemu dostawcy VPN w zakresie bezpieczeństwa i prywatności danych, dlatego wybór wiarygodnego dostawcy staje się kluczowy.
 3. Ograniczenia dostępu do niektórych zasobów: Niektóre strony internetowe i usługi online mogą blokować dostęp z adresów IP używanych przez serwery VPN, co może powodować problemy przy próbie uzyskania do nich dostępu.
 4. Dodatkowe koszty: Płatne usługi VPN zwykle wymagają miesięcznej lub rocznej opłaty, co może stanowić dodatkowe obciążenie finansowe.
 5. Nie zawsze legalne: W niektórych krajach i sytuacjach używanie VPN do obejścia praw i przepisów może być nielegalne.
 6. Nie zawsze anonimowe: W zależności od konfiguracji VPN i jakie dane osobowe podajesz podczas rejestracji, Twoją aktywność można nadal prześledzić do Ciebie.
 7. Wybranie odpowiedniego serwera: Musisz wybierać odpowiednie serwery VPN dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa, co może wymagać niektórych umiejętności.

Sieci Wi-Fi publiczne

Dlaczego nie skorzystać z własnego urządzenia, takiego jak laptop, tablet lub smartfon, i połączyć się z publiczną siecią Wi-Fi, na przykład w kawiarni lub innym miejscu? Jest to możliwe, jeśli sieć nie wymaga specjalnej autoryzacji, z wyjątkiem potwierdzenia numeru telefonu.

W takich publicznych sieciach Wi-Fi nikt nie będzie w stanie zidentyfikować Cię osobiście, a Twoim adresem IP będzie ten, który jest używany w tej sieci do łączenia z Internetem.

Aby zachować anonimowość i ukryć adres IP podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi:

 1. Połącz się z publiczną siecią Wi-Fi.
 2. Użyj VPN dla anonimowości i bezpieczeństwa.

Zalety korzystania z publicznego Wi-Fi do zamaskowania adresu IP:

 • Łatwość i dostępność.
 • Brak ograniczeń i wymagań dotyczących rodzaju ruchu.
 • Anonimowość, ponieważ Twój adres IP pozostaje nieznany (używasz IP sieci, do której jesteś podłączony).

Wady korzystania z publicznych sieci Wi-Fi:

 • Dostępność nie jest gwarantowana: W niektórych miejscach publiczne sieci Wi-Fi mogą być niedostępne lub mieć słaby sygnał.
 • Bezpieczeństwo jest niepewne: Publiczne sieci Wi-Fi mogą być mniej bezpieczne, ponieważ często nie są chronione hasłem, a Twoje dane mogą być narażone na działania hakerów.
 • Niestabilność prędkości i jakości: Prędkość i jakość publicznych sieci Wi-Fi mogą być niestabilne i niewystarczające do wykonania niektórych zadań, takich jak strumieniowe przesyłanie wideo czy gry online.
 • Anonimowość nie zawsze jest gwarantowana: Mimo że Twoje dane mogą być ukryte, anonimowość nie zawsze jest gwarantowana, a dostawcy Wi-Fi mogą przechowywać dzienniki aktywności użytkowników.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa: Korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi może zwiększać zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą występować złośliwe punkty dostępu i ataki typu man-in-the-middle.
 • Ograniczony czas sesji: Niektóre publiczne sieci Wi-Fi mogą ograniczać czas Twojej sesji, co może być niewygodne dla długotrwałych zadań.
 • Monitorowanie aktywności: Niektórzy dostawcy publicznych sieci Wi-Fi mogą śledzić Twoją aktywność w sieci i wykorzystywać te informacje do celów marketingowych lub analitycznych.
 • Ograniczona dostępność w różnych miejscach: Publiczne sieci Wi-Fi mogą być dostępne nie wszędzie, co ogranicza Twoją mobilność przy próbie ukrycia Twojego IP za ich pomocą.

Podsumowujemy informacje o sposobach maskowania adresu IP i dajemy zalecenia:

Korzystanie z serwerów proxy:

 • Serwery proxy mogą pomóc ukryć Twój adres IP i zapewnić anonimowość podczas przeglądania treści internetowych.
 • Wybierz typ proxy, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby, czy to serwery proxy, proxy rezydencyjne czy mobilne.
 • Upewnij się, że korzystasz z niezawodnego dostawcy serwerów proxy, aby uniknąć wycieku danych.

Korzystanie z VPN (Virtual Private Network):

 • VPN zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych w porównaniu z proxy.
 • Wybierz niezawodnego i sprawdzonego dostawcę VPN, aby zapewnić anonimowość i bezpieczeństwo swoich danych.
 • Pamiętaj, że darmowe usługi VPN mogą zbierać i przekazywać Twoje dane osobom trzecim, dlatego preferowane są opcje płatne.

Korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi:

 • Publiczne sieci Wi-Fi mogą być używane do maskowania adresu IP, zapewniając anonimowy dostęp do Internetu.
 • Bądź ostrożny podczas podłączania do publicznych sieci Wi-Fi, upewnij się, że są bezpieczne i nie narażaj swoich prywatnych informacji na ryzyko.

Zalecenia:

 • Zawsze dbaj o bezpieczeństwo swoich danych podczas maskowania adresu IP. Korzystaj z niezawodnych i sprawdzonych usług.
 • Pamiętaj o legalności swoich działań. Korzystanie z anonimowości nie powinno być sprzeczne z prawem Twojego kraju.
 • Uważaj na oszustów i złośliwe sieci, które mogą próbować wykorzystać Twoją anonimowość do nielegalnych celów

Maskowanie adresu IP może być przydatne w różnych sytuacjach, ale zawsze pamiętaj o zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzeganiu legalności.